Result of Your Query

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z

cryptophytecryptophyte (fr.); Kryptophyt (ger.)

 • A plant in which the dormant buds are below the surface of the soil or submerged under water. (OED 2012)
  life form
  1904

  IV. Jordplanter, Kryptofyter. De overlevende Knopper eller Skudspidser befinder sig need i Jorden, I en bestemt Afstand fra Overfladen, forskellig hos forskellige Arter.

  Raunkiær, C. (1904). Om biologiske Typer, med Hensyn til Planternes Tilpasning til at overleve ugunstige Aarstider. Botanisk Tidskrift 26, XIV.

  1905

  Les Cryptophytes, quatrième type principal, ont leurs bourgeons situés dans la terre, à une profondeur qui varie suivant les espèces.

  Raunkiær, C. (1905). Types biologiques pour la géographie botanique. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1905, 347-438: 354; transl. in id. (1934). The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography.

  1907

  Hence he [scil. Raunkiaer] proposes a new classification, based on resting buds and other organs that are most in evidence in rigorous seasons. On this basis five great plant classes are recognized: phanerophytes, whose buds are considerably above the ground (trees and shrubs); chamephytes, whose buds are slightly above the ground; hemicryptophytes, whose buds are at the ground level; cryptophytes, whose buds are hidden in the ground; and therophytes, whose buds persist only in seeds (annuals).

  Cowles, H.C. (1907). Resting buds as indices of ecological types. Botanical Gazette 44, 392.

  1909

  His [scil. Raunkiær’s] five chief groups were phanerophytes, chamaephytes, hemicryptophytes, cryptophytes, and therophytes.

  Warming, E. (1909). Oecology of Plants: 5.

  1910

  IV. Kryptophyten; Knospen in der Erde. (Anpassung an Trockenheit; Steppenbewohner!)

  Tobler, G. (transl.) (1910). In: Raunkiaer, C. (1910). Statistik der Lebensformen als Grundlage für die biologische Pflanzengeographie. Beiheft zum Bot. Centralbl. 27 (2), 171-206: 171.

  1982

  cryptophyte A perennial plant with renewal buds below ground or water level, including geophyte q. v., helophyte q. v. and hydrophyte q. v.; cf. Raunkiaerian life forms.    

  Lincoln, R.J., Boxshall, G.A. & Clark, P.F. (1982). A Dictionary of Ecology, Evolution and Systematics: 60.

Raunkiær, C. (1907). Planterigets Livsformer og deres Betydning for Geografien.

Du Rietz, G.E. (1931). Life-forms of terrestrial flowering plants. Acta Phytogeogr. Suec. 3, 1-95.

Adamson, R.S. (1939). The classificaion of life-forms of plants. Bot. Rev. 5, 546-561.