Result of Your Query

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z

fertilizationἔγκυον ποιεῖν (gr.); fecundatio (lat.); Befruchtung (ger.)

 • The unification of elements, especially cells, of different organisms to achieve reproduction. (HWB)
  fertilization
  c. -340 (BC)

  Ἡ δὲ κράστις λειοτριχεῖν ποιεῖ, ὅταν ἔγκυος ᾖ·ὅταν δ’ ἀθέρας ἔχῃ σκληρούς, οὐκ ἀγαθή.

  Aristotle, Historia animalium 595b26-7.

  1254-56

  [Alio modo respectu fructus producendi in altero, sicut cum aliquis per doctrinam et solicitudinem pastoralem in plebe Dei fructum facit; et hoc modo fecundatio non pertinet ad Baptismum, sed magis ad sacramentum ordinis.

  Thomas Aquinas (1254-56). In IV Sententiarum: dist. 4, qu. 2, art. 2, quaestiunc. 4.]

  1691
  Der Saamen nun / welcher uns in das Gesicht fällt/ ist nicht eben derjenige/ so uns die Befruchtung einreicht/ sondern vielmehr das Vehiculum, welches denjenigen geistigen Theil/ welcher solche Wunder würket / mit sich führt und an gehörige Ort überbringet.
  Pfitzer, J.N. (1691). Zwey sonderbare Bücher von der Weiber Natur (Nürnberg 1673): 86.
  1748
  daß die Befruchtung […] von einer [Pflanze] auf die andere gehen könnte, wenn ihrer verschiedene neben einander ohngefähr zu gleicher Zeit blühten
  Kästner, A.G. (1748). Anmerkungen über die muthmaßlichen Gedanken von dem Staube der Pflanzen. Hamburgisches Magazin 3(1), 11-24: 23; cf.  Anonymus (1733). Bericht von Wahl-, Salb- und Krönungs-Ceremonien: 2: »Befrucht- und Nahrung« [regarding plants]; Henckel, J.F. (1761). Abhandlung von der Geburtshülfe: 65 (§134); 73 (§150); Lüder, F.H.H. (1777). Briefe über die Anlegung und Wartung eines Blumengartens: 145; Schkuhr, C. (1791). Botanisches Handbuch, Bd. 2: 152 (aus DWB Arch.); Kölreuter, J.G. (1775). Historie der versuche, welche von dem jahr 1691 an bis auf das jahr 1752 über das Geschlecht der Pflanzen angestellt worden sind. Acta Acad. Theodoro-Palatinae, Bd. 3: 39.
  1759
  da es gleichwohl noch manche [… Pflanzen gibt, denen] entweder das weibliche oder männliche Glied fehlet, so müssen diese beständig unfruchtbar bleiben, jene aber erst die Befruchtung von diesen empfangen
  Erhart, B. (1759). Oeconomische Pflanzenhistorie, Bd. 7, 86f. (§43).
  1837

  The fertilization of the date-palms

  Whewell, W. (1837). History of the Inductive Sciences, vol. III: 261.

  1846

  The manner in which fertilization takes place among these plants is unknown.

  Lindley, J. (1846). The Vegetable Kingdom; or, the Structure, Classification, and Uses of Plants: 145.

  1875

  Die Befruchtung beruht auf der Verschmelzung von geschlechtlich differenzirten Zellkernen.

  Hertwig, O. (1875). Beiträge zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und Theilung des thierischen Eies: [91] (Thesen: 1. These); cf. id. (1884). Das Problem der Befruchtung und der Isotropie des Eies, eine Theorie der Vererbung: 1.

  1898
  doppelte Befruchtung
  Nawašin, S. (1898). [Resultate einer Revision der Befruchtungsvorgänge bei Lilium, Martagon und Fritillaria tenella. russ.] Izv. Akad. nauk. St. Petersburg Ser. 5, 9, 377-382; cf. id. (1900). Ueber die Befruchtungsvorgänge bei einigen Dicotyledonen (Vorläufige Mittheilung). Ber. Deutsch. Bot. Ges. 18, 224-230.
  2011

  Die Befruchtung ist die Vereinigung von Zellen verschiedener Organismen zum Zweck der sexuellen Fortpflanzung.

  Toepfer, G. (2011). Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe, vol. 1: 167.

Hertwig, O. (1917). Dokumente zur Geschichte der Zeugungslehre. Arch. mikroskop. Anat. 90, Abt. II, 1-168.